FILLERS

Hyaluronzuur (Hyluronic Acid of HA) is van nature in de huid aanwezig.  HA kan grote hoeveelheden water vasthouden en is uitermate belangrijk voor de hydratatietoestand van de huid.   Met het ouder worden, vermindert de hoeveelheid HA stelselmatig en op termijn treedt een deshydratatie van de huid en een volumetekort op. Een filler op basis van hyaluronzuur vult rimpels op, herstelt het gezichtsvolume en rehydrateert de huid.  De volumetoename na injectie is te danken aan het volume dat de gel inneemt maar ook aan de hoeveelheid water die de gel vasthoudt. Er zijn talloze hyaluronzuurfillers op de markt die zich van mekaar onderscheiden door de dikte (het gehalte aan hyaluronzuur) en de mate waarin al dat hyaluronzuur met elkaar verweven is. Dit laatste proces wordt cross-linking genoemd. Hyaluronzuurfillers worden scheikundig aangemaakt en zijn niet van dierlijke oorsprong. Daarom werd er in de  beginjaren gesproken over NASHA: non animal stabilised hyluronic acid. Hiermee wou men duidelijk het onderscheid maken met de collageenfillers die uit collageen van runderen of varkens werden aangemaakt. De komst van hyaluronzuren was een grote stap voorwaarts in de wereld van de injectables omdat de kans op allergische reacties minimaal werd en de filler ook een aanzienlijk langere levensduur kreeg omdat het product nauwelijks reactie van het lichaam uitlokt. De gel wordt na injectie door de huid afgebroken tot hij volledig verdwenen is. Een HA-filler is dus niet permanent en daardoor is het risico op laattijdige complicaties miniem. Elk hyaluronzuur heeft unieke eigenschappen en verschilt van zijn concurrenten in viscositeit, elasticiteit, cohesiviteit en modelleerbaarheid. 

Elk van die producten bestaat dan nog in verschillende diktes en vaak ook nog naar keuze met of zonder verdoving. Welk hyaluronzuur het meest geschikt is voor een patiënt is afhankelijk van de plaats en de diepte waarop het HA moet ingespoten worden. De duur van het effect van een filler is afhankelijk van vele factoren: de hoeveelheid die geïnjecteerd wordt, de diepte waarop geïnjecteerd wordt, de plaats waar geïnjecteerd wordt, het soort HA dat gekozen werd,... Een indicatie voor de duur van het effect van de meeste HA injecties is 6 maanden tot 1 jaar en voor de "zwaardere" volumefillers die diep geïnjecteerd worden 1 tot 1½ jaar. Sommige patiënten vragen me of een permanente filler geen betere oplossing zou zijn en steevast antwoord ik dan dat het verleden ons geleerd heeft dat als de huid een vreemd voorwerp niet kan afbreken, er afkapseling en littekenvorming optreedt. Deze problemen zijn eigen aan het permanente karakter van vreemde voorwerpen. Bovendien is de veroudering van de huid een voortschrijdend proces; wat nu een perfecte opvulling kan zijn met een permanente filler, is dat over één, twee of drie jaar zeker niet meer.

 

Een buitenbeentje in de fillerwereld is  een injecteerbare filler die gemaakt is van calciumhydroxyapatiet in een cellulosegel.  Deze filler onderscheidt zich van de hyaluronzuurfillers door een bijkomende biostimulatie van de collageenproductie. Daardoor kan een langdurig en duurzaam resultaat bekomen worden: het eerste effect is het volume effect door de gelmatrix. Naarmate de gel afgebroken wordt, komen de CaHA microsferen vrij die aanzetten tot een verhoogde collageenproductie. Het volume van de filler blijft dan ook langer op hetzelfde niveau. Ook deze filler is niet van dierlijke oorsprong en wordt volledig door het lichaam afgebroken. Een indicatie voor de duur van het effect van een behandeling is 1 tot 1½ jaar, ook hier weer afhankelijk van de hoeveelheid die geïnjecteerd wordt, de diepte waarop geïnjecteerd wordt en de plaats waar geïnjecteerd wordt. Het effect van deze filler is ook afhankelijk van de leeftijd van de patiënt: bij oudere patiënten is er soms weinig of geen respons op de biostimulatie van de collageenproductie.